Beszámoló a tinnyei katolikus templom restaurálásáról

A templombelső meszelése előtti feltáró munkák során eredeti barokk festésre bukkant a restaurátor. A szentélyt ezért részletesen megvizsgálták.


Eredeti barokk festés a boltozaton
(fotó: Ladányi Péter)

A boltozaton és a sekrestye felőli falon viszonylag jó állapotban láthatóvá vált az eredeti festés. Az egyházközség pályázaton támogatást nyert a sekrestye felőli fal festésének a restaurálására, mely még ez évben elkészül. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nagy értéket találtunk és sikerült is megőrizni.


Az ablaknál és az oldalfalon is előtűnt a korábbi festés (fotó: Ladányi Péter)